grain_icon Diversity Home | Tools | SNP Query | Launch TASSEL | Download Data Sets | Tutorials | FAQ | Release Notes

Allele data for marker "LDregion5C" from the experiment "Hamblin et al. (2005) Equilibrium Processes Cannot Explain High Levels of Short- and Medium-Range Linkage Disequilibrium in the Domesticated Grass Sorghum bicolor. Genetics 171: 1247-1256.".

E.g., Germplasm L-WA58, Marker/locus pSB0080.

Items 1 to 25 of 33.       of 2 | Next

[ Download ]

Germplasm
Accession Name

Germplasm
Accession
Number

Subsp.
& subtaxa

Country of
Origin

Stock
Number

Locus
name
Genotype
View All Genotypes on
Germplasm
L-WA12   drummondii, NULL South Africa   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "L-WA12" genotypes
L-WA13   arundinaceum, NULL South Africa   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCGGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAmAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACwAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGyCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAGAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGAwCAGrTACA
CAGATGCATGCCTTAAGwTTTGTTTTCCAACAkATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTr
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAAwTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTyTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCrGCmTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATGGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "L-WA13" genotypes
L-WA22   arundinaceum, NULL Angola   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCGGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATC---------------C
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAGAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGAACAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACATATTCTTGCAATGATTAT
CCTAGTTCTAACACAATCTATGAAAGTGGCCATATTCTTTTAGGACTTTA
TAACTGGCATAATACACCCACATGCTCCTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAAATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACGACCAAATTATAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACTATAATTTGAAAAACAGAATGGCTGCGGCATTAGAA
TAGAAGATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCATGGAATCATATCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "L-WA22" genotypes
L-WA28   arundinaceum, NULL Angola   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAGAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTAAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "L-WA28" genotypes
L-WA42   arundinaceum, NULL South Africa   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "L-WA42" genotypes
L-WA55   arundinaceum, NULL South Africa   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "L-WA55" genotypes
L-WA88   arundinaceum, NULL Egypt   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "L-WA88" genotypes
65I 1502   bicolor, NULL Nigeria   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "65I 1502" genotypes
65I 1793   bicolor, NULL Mali   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "65I 1793" genotypes
65I 2133   bicolor, NULL India   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAGCGCGCCCATCGGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGACAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACTAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGCCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAGAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGAACAGATACA
CAGATGCATGCCTTAAGATTTGTTTTCCAACATATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTA
TAACTGGCATAATACACCCACATGCTCCTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTAATTTTC
AACTCAAAAAATTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTCTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACTATAATTTGAAAAACAGAATGGCTGCGGCATTAGAA
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATGGAGCTAGGATAGCATGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "65I 2133" genotypes
65I 2165   bicolor, NULL South Africa   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCGGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATC---------------C
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAGAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGAACAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACATATTCTTGCAATGATTAT
CCTAGTTCTAACACAATCTATGAAAGTGGCCATATTCTTTTAGGACTTTA
TAACTGGCATAATACACCCACATGCTCCTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAAATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACGACCAAATTATAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACTATAATTTGAAAAACAGAATGGCTGCAGCATTAGAA
TAGAAGATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCATGGAATCATATCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "65I 2165" genotypes
65I 2604   bicolor, NULL India   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCGGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATC---------------C
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAGAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGAACAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACATATTCTTGCAATGATTAT
CCTAGTTCTAACACAATCTATGAAAGTGGCCATATTCTTTTAGGACTTTA
TAACTGGCATAATACACCCACATGCTCCTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAAATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACGACCAAATTATAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACTATAATTTGAAAAACAGAATGGCTGCAGCATTAGAA
TAGAAGATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCATGGAATCATATCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "65I 2604" genotypes
66I 4680   bicolor, NULL Uganda   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "66I 4680" genotypes
Purdue No. 49506   bicolor, NULL Cameroon   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "Purdue No. 49506" genotypes
74I 10917   bicolor, NULL India   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "74I 10917" genotypes
PI213900   bicolor, NULL Kenya   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAGCGCGCCCATCGGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGACAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACTAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGCCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAGAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGAACAGATACA
CAGATGCATGCCTTAAGATTTGTTTTCCAACATATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTA
TAACTGGCATAATACACCCACATGCTCCTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTAATTTTC
AACTCAAAAAATTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTCTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACTATAATTTGAAAAACAGAATGGCTGCGGCATTAGAA
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATGGAGCTAGGATAGCATGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "PI213900" genotypes
PI221540   bicolor, NULL Nigeria   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "PI221540" genotypes
PI221607   bicolor, NULL Nigeria   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "PI221607" genotypes
PI267523   bicolor, NULL Egypt   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATACATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "PI267523" genotypes
PI267525   bicolor, NULL Egypt   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATACATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC, TAAGAGGAATGATT
CAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCATGCTTAGAAGCTGAA
AAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTACTACATGTGAAATTT
AGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTATTTGTTAAGGAGCTT
GCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTTTTATACAAAAAAAC
GTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACACAGATGCATGCCTT
AAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTATCCTAATTCTAACAC
AATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTGTAACTGGCATAATA
CACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACATGAGTACTGGCTGTC
ACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTCAACTCAAAAATTTC
TAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTCATAGAATATGACTA
CCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAATACAATCATAAAAC
CATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAGTAGAAAATAGAAAA
TTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCCAAACATACATGTTC
TATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "PI267525" genotypes
PI287624   bicolor, NULL Zimbabwe   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAGCGCGCCCATCGGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGACAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACTAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGCCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAGAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGAACAGATACA
CAGATGCATGCCTTAAGATTTGTTTTCCAACATATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTA
TAACTGGCATAATACACCCACATGCTCCTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTAATTTTC
AACTCAAAAAATTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTCTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACTATAATTTGAAAAACAGAATGGCTGCGGCATTAGAA
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATGGAGCTAGGATAGCATGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "PI287624" genotypes
PI510906   bicolor, NULL Botswana   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGACTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "PI510906" genotypes
PI510985   bicolor, NULL Botswana   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAGCGCGCCCATCGGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGACAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACTAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGCCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAGAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGAACAGATACA
CAGATGCATGCCTTAAGATTTGTTTTCCAACATATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTA
TAACTGGCATAATACACCCACATGCTCCTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTAATTTTC
AACTCAAAAAATTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTCTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACTATAATTTGAAAAACAGAATGGCTGCGGCATTAGAA
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATGGAGCTAGGATAGCATGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "PI510985" genotypes
L-WA71   drummondii, NULL South Africa   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTAC
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAAAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTAT
CCTAATTCTAACACAATCTATGAAAGTGACCATATTCTTTTAGGACTTTG
TAACTGGCATAATACACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACTACCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACCATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAG
TAGAAAATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC, TAAGAGGAATGATT
CAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCAGTTTCATGCTTAGAAGCTGAA
AAGTGCAAGGAAGTGGAATCTAAGAAAGAACTGTACTACATGTGAAATTT
AGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTATTTGTTAAGGAGCTT
GCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTTTTATACAAAAAAAC
GTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGATCAGGTACACAGATGCATGCCTT
AAGTTTTGTTTTCCAACAGATTCTTGCAATGATTATCCTAATTCTAACAC
AATCTATGAAAGTGATCATATTCTTTTAGGACTTTGTAACTGGCATAATA
CACCCACATG---CTCTAGTCATGACATGAAAACATGAGTACTGGCTGTC
ACGATCTGTAAGATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTCAACTCAAAAATTTC
TAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTCATAGAATATGACTA
CCAAATTAGAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAATACAATCATAAAAC
CATAATTTGAAAAGCAGAATGGCTGCAGCCTTAGAGTAGAAAATAGAAAA
TTGTGTATAGAGCTAGGATAGCAGGGAATCATCTCCAAACATACATGTTC
TATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "L-WA71" genotypes
PI221655   bicolor, NULL Nigeria   LDregion5C TAAGAGGAATGATTCAAATTCCGCAATTATAACGCGCCCATCGGTTTCAT
GCTTAGAAGCTGAAAAGTGCAAGGAAGTGGAATC---------------C
TACATGTGAAATTTAGTTATGAAAAACAAACAACCATTCAATATGCCTAT
TTGTTAAGGAGCTTGCTGGTCTGGAACTTTTCATTCCTTAATTTTAGTTT
TTATACAGAAAAACGTGCATAGATATATCAAGAGAAGATGAACAGGTACA
CAGATGCATGCCTTAAGTTTTGTTTTCCAACATATTCTTGCAATGATTAT
CCTAGTTCTAACACAATCTATGAAAGTGGCCATATTCTTTTAGGACTTTA
TAACTGGCATAATACACCCACATGCTCCTCTAGTCATGACATGAAAACAT
GAGTACTGGCTGTCACGATCTGTAAAATGCTTTGCTCTGTTCTGATTTTC
AACTCAAAAATTTCTAAATTAAAAAATTCAATAGTTTGGACAACTTTGTC
ATAGAATATGACGACCAAATTATAAGCAGTTACTAAACCAGGTCTTGAAA
TACAATCATAAAACTATAATTTGAAAAACAGAATGGCTGCAGCATTAGAA
TAGAAGATAGAAAATTGTGTATAGAGCTAGGATAGCATGGAATCATATCC
AAACATACATGTTCTATCCAAGTTGAAAGACACC
View all "PI221655" genotypes
[ Download ]