grain_icon Diversity Home | Tools | SNP Query | Launch TASSEL | Download Data Sets | Tutorials | FAQ | Release Notes

Allele data for marker "lga105" from the experiment "Hamblin, Casa, et al. (2006) Challenges of Detecting Directional Selection After a Bottleneck: Lessons From Sorghum bicolor. Genetics 173: 953-964.".

E.g., Germplasm L-WA58, Marker/locus pSB0080.

Items 1 to 19 of 19.

[ Download ]

Germplasm
Accession Name

Germplasm
Accession
Number

Subsp.
& subtaxa

Country of
Origin

Stock
Number

Locus
name
Genotype
View All Genotypes on
Germplasm
65I 1633   bicolor, NULL Chad   lga105 TTCAACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACACATGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "65I 1633" genotypes
65I 1791   bicolor, NULL Mali   lga105 TTCAACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAGTTTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACACATGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "65I 1791" genotypes
65I 2133   bicolor, NULL India   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "65I 2133" genotypes
66I 4156   bicolor, NULL Algeria   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACACATGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "66I 4156" genotypes
66I 4961   bicolor, NULL Kenya   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "66I 4961" genotypes
66I 5133   bicolor, NULL Ethiopia   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "66I 5133" genotypes
69I 7471   bicolor, NULL Uganda   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "69I 7471" genotypes
69I 7776   bicolor, NULL Chad   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACACATGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "69I 7776" genotypes
74L 11921   bicolor, NULL Central Africa Rep   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "74L 11921" genotypes
Purdue No. 49018   bicolor, NULL Cameroon   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "Purdue No. 49018" genotypes
Purdue No. 49018   bicolor, NULL Cameroon   lga105 TTCAACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "Purdue No. 49018" genotypes
HD-043   bicolor, NULL Swaziland   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "HD-043" genotypes
PI152702   bicolor, NULL Sudan   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "PI152702" genotypes
PI221607   bicolor, NULL Nigeria   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "PI221607" genotypes
PI267408   bicolor, NULL Uganda   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "PI267408" genotypes
PI267539   bicolor, NULL India   lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "PI267539" genotypes
PI585454   bicolor, NULL Ghana   lga105 TTCAACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAGTTTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACACATGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "PI585454" genotypes
BTx623   bicolor, NULL     lga105 TTCCACACGCACGC---AATCTTTATACCCCAGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGAGAACAGCGGCCCATACAGAG-TTTTCTGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCAC----TGCCGTTTTACACAGT
TGAATTTTGTTACTCCGTAGTATATACTCCTATAGTATACGTTAGTTGAA
TTGTTGTAATTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTC----TCACA--TGCACCATACCT
GACTTAGCCACCATGCATACACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTGGACAACTTCCTCGCCATAGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCGAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCGCGCCGTGCCGCCAGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGATTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTCGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTGGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCCCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "BTx623" genotypes
KFS1   NULL South Africa   lga105 TTGAACACGCACGCAACAATCTTTATACC--AGTCAATCATTCATCAGTC
ATCATCAAACGCGAACAGCGGCCCATACAG---TTTTCCGTTTATGCTTG
AGCGGCGGTTTAAGGCAAATCACGTGGCACTGCATGCCGTTTTAC--AGC
TGAATTTTGTTACTCCGTAGAA--------TATAGTATATG-TAGTTGAA
---TTGTAAGTTGAGACCGAACCGTCCAGCCATCCAAACTCCCTACAATA
TTAATTAGTGCCCTCGATCGATCGAGCCCTTGAAATAAAGGTAGCACACT
TCCATCTTCACTCTCACTCACTCACTCCCTCTCACA--TGCACCAAACCT
GACTTAGCCACCATGCATAGACGCAAGACAATGGCCAAGCTCCTCAGCCT
CAAGACTTGGTACCAGCTCTTTGTAGACAACTTCCTCGCCATGGTCGCGG
TGGCATTTGTCGCCGCCGCGCTCCGGAGGGCATGGCCAGTCAGCGTCAAC
GATCTCGCCGGCAGCCTCCAGGCCGTGCCGCCGGTCCGCATCCTCACGGC
GGTCATCCTGACTGCTGGCGTTGCACAGCTGAGGCGCCTGCGCCGGCCGC
GGGACGTGTACCTCGTGGAGTACGGCTGCTTCCGGCCCAAGCCCTGCTTC
CGGGCGCCGTTTGCCACGTGCCTGGAGCACGCCTTCTACCTGCCGTACCA
GGTCGACCCGGAGAGCGTCACCTTCTCGATCCGGCTGCTCGAGCGCTCGG
GGCTCGGCGAGGAGACGTCGCTGCCCATCTCGTACCACTACATTCCACCG
GA
View all "KFS1" genotypes
[ Download ]