grain_icon Diversity Home | Tools | SNP Query | Launch TASSEL | Download Data Sets | Tutorials | FAQ | Release Notes

Allele data for marker "lga12" from the experiment "Hamblin, Casa, et al. (2006) Challenges of Detecting Directional Selection After a Bottleneck: Lessons From Sorghum bicolor. Genetics 173: 953-964.".

E.g., Germplasm L-WA58, Marker/locus pSB0080.

Items 1 to 17 of 17.

[ Download ]

Germplasm
Accession Name

Germplasm
Accession
Number

Subsp.
& subtaxa

Country of
Origin

Stock
Number

Locus
name
Genotype
View All Genotypes on
Germplasm
65I 1633   bicolor, NULL Chad   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "65I 1633" genotypes
65I 1791   bicolor, NULL Mali   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "65I 1791" genotypes
65I 2133   bicolor, NULL India   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAGCAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "65I 2133" genotypes
66I 4156   bicolor, NULL Algeria   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAGCAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTGGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "66I 4156" genotypes
66I 4961   bicolor, NULL Kenya   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAGCAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "66I 4961" genotypes
66I 5133   bicolor, NULL Ethiopia   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAGCAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "66I 5133" genotypes
69I 7471   bicolor, NULL Uganda   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "69I 7471" genotypes
69I 7776   bicolor, NULL Chad   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAGCAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "69I 7776" genotypes
74L 11921   bicolor, NULL Central Africa Rep   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "74L 11921" genotypes
Purdue No. 49018   bicolor, NULL Cameroon   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "Purdue No. 49018" genotypes
PI152702   bicolor, NULL Sudan   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "PI152702" genotypes
PI221607   bicolor, NULL Nigeria   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAGCAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "PI221607" genotypes
PI267408   bicolor, NULL Uganda   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "PI267408" genotypes
PI267539   bicolor, NULL India   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAGCAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "PI267539" genotypes
PI585454   bicolor, NULL Ghana   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "PI585454" genotypes
BTx623   bicolor, NULL     lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCCACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTCAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGAGAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTCCTTTTTTTTTTTGGCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTTAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
C--ATCTATCGACTTCAAGTAGTATTTCTCAATAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATAT-TTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "BTx623" genotypes
KFS1   NULL South Africa   lga12 GCATTAGTGGACAAGAAAGGATGCTTGTTTATGAGTACATGGCAAACAAG
AGCCTGGACTATTTCCTATTTGGTACCTATCTTTTCTCACCAGTCACCAT
GAATATTTGATTATATTTCTACAACAACAAAAAACTAACCTCCTTCTGTA
TGTGAACAGAAAAAGACAATGTTGTACTTGATTGGCAAGTGCGGTATCGC
ATAATAGAAGGCATTACTCGAGGTTTACTCTATCTCCACCAGGACTCGAG
ATACAGAATCATCCATAGAGATCTAAAGGCAGCTAACGTTCTTCTAGACA
CGGAGATGACTCCCAAAATTTCAGACTTTGGAATGGCAAGAATATTTGGC
AATGAAGAGACAGAAATTAATACCCGAAAAGTGGTTGGCACATAGTAAGT
TGTGATAAAGGAATGCAATGCTCATCATACAAATACACTTTGCAGTACTA
ATCCAATTCATGTGTC-----TTTTTTT-GCAGTGGTTACATGTCTCCGG
AGTATGCAATGGATGGAATCTTCTCTGTCAAGTCAGATGTATTCAGTTAT
GGAGTATTATTGCTGGAAATTGTCAGTGGTAGAAGAAACAGAGGAGTATA
TTCCTGTTCAAACAACCAAAGCCTTCTAGGCCATGTAAGTGACAACTTAC
CTCATCTATCGACTACAAGTAGTATTTCTCAACAAAACTTCTGAAACCTG
GCAATATATATTTTTTTCTGCAGGCATGGAGCTTATGGAACGAGGAGAAG
AGCATAGAGTTAGCAGATGAAAGAATGAATGGATCATTCAACTCAGACGA
AGTACAGAAGTGCATCAGAGTTGGACTCTTGTGTGTGCAGGAGAATCCAG
ACGACCGTCCACTGATGTCTCAGGTGCTTCTGATGTTAGCTAGTCCTGAT
GCCACCTCACTGCCAACTCCTAAGCAGCCTGGCTTTGCAGCTAGGAGAGT
TCTAATGGAAACAGACACATCATCAACCAAGCCAG
View all "KFS1" genotypes
[ Download ]