grain_icon Diversity Home | Tools | SNP Query | Launch TASSEL | Download Data Sets | Tutorials | FAQ | Release Notes

Allele data for marker "lgf7" from the experiment "Hamblin, Casa, et al. (2006) Challenges of Detecting Directional Selection After a Bottleneck: Lessons From Sorghum bicolor. Genetics 173: 953-964.".

E.g., Germplasm L-WA58, Marker/locus pSB0080.

Items 1 to 15 of 15.

[ Download ]

Germplasm
Accession Name

Germplasm
Accession
Number

Subsp.
& subtaxa

Country of
Origin

Stock
Number

Locus
name
Genotype
View All Genotypes on
Germplasm
65I 2133   bicolor, NULL India   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTACTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "65I 2133" genotypes
66I 4156   bicolor, NULL Algeria   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTATTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "66I 4156" genotypes
66I 4961   bicolor, NULL Kenya   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTATTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "66I 4961" genotypes
66I 5133   bicolor, NULL Ethiopia   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTACTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "66I 5133" genotypes
69I 7471   bicolor, NULL Uganda   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTACTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "69I 7471" genotypes
69I 7776   bicolor, NULL Chad   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTATTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "69I 7776" genotypes
74L 11921   bicolor, NULL Central Africa Rep   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTATTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "74L 11921" genotypes
Purdue No. 49018   bicolor, NULL Cameroon   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTACTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "Purdue No. 49018" genotypes
HD-043   bicolor, NULL Swaziland   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTATTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "HD-043" genotypes
PI152702   bicolor, NULL Sudan   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTATTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "PI152702" genotypes
PI221607   bicolor, NULL Nigeria   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTCATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTACTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "PI221607" genotypes
PI267408   bicolor, NULL Uganda   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTATTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "PI267408" genotypes
PI267539   bicolor, NULL India   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTATTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "PI267539" genotypes
BTx623   bicolor, NULL     lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACT
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCTCCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTTGC
AAACTTATTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "BTx623" genotypes
KFS1   NULL South Africa   lgf7 AATCTTTATTTAGCTACTATATGTTGCTTGCAAAAGCATTGTTTGATGCT
TGCCTTTCCTCCAACAAAATTGCATATATCCCAAGGCAAAACTGAAAACC
TAAGATTTTATTGCCTTTTGAAATGTGCCATTCAAGAACAGGATTGATGT
TTCAAATCTGCCTTGTGCAGATGTACGCAATGCTAGAACGAATTAGCCCA
AGGACAAGGAAGTTGGAACTGTTTGCAAGAATGCATAATACACAAGCTGG
GTGCGGACTAATCGTTGCCTCTCTTCTTGGCCAAGTTTTCTGTCTCATTC
TAACCAGATGCACACTATTATATTTCAACTTACATTTTTCTCCTGGGCAG
ATGGCTTTCACTGGGTAACCAATTACAAGGGGTAAGGCTTGTTGATGAAG
GGTTGAGAGCAAGGTACAAGGCTGCTTACCCCGATGTTGAGGTCCAGCCA
CTGTCACCTCCCAGGACAAGCGCACCAATGGATGTTGACCAAAGTAGTTC
ACAGAAGGCTGCTGCGCCAGATGGTGGCGAGAGGCCCGCCTGATGCTAGC
AAACTTACTTGCAAGTCACCGTGTCAGGACCCACTACTGATCATATAGTT
TTCATCACTGTTAGCGTTACCCCTGTTGTAAAATTAGGCAGCTC
View all "KFS1" genotypes
[ Download ]